Skip to main content

A MEDIÁCIÓ ELŐNYEI

A gazdasági mediáció mellett szóló pénzügyi és jogi érvek

  • A BKIK az egyetlen köztestületiformában működő mediációs szolgáltató, amifüggetlenség és pártatlanság záloga.
  • A mediáció nem jelent joglemondást, az üzleti partnerek előtt változatlanul nyitva marad a bírósági út.
  • Joghatása, hogy az elévülést megszakítja (amire a kötelezett felszólítása már nem alkalmas)
  • A mediációs eljárás megindítása nem jelent kötelezettséget a megállapodás megkötésére, csak egy jó esélyt a megállapodásra, amelyet jogilag is indokolatlan elszalasztani.
  • A bíróság legjobb szándéka ellenére sem tud az igazságszolgáltatásban meghatározott funkciója miatt olyan ítéletet hozni, amely akár csak a felperes igényeinek mindenben megfelelően, tényleges akaratának megfelelően döntené el a vitás ügyet.
  • Könnyen belátható, hogy a peres eljárás illetékét, a szakértő(k) díját, a jogi képviselet jelentős költéségét, a pénzeszközök szükségszerű lekötését magában hordozó bírósági eljárással szemben milyen fokú versenyelőnyt jelent a nagyságrendileg alacsonyabb költséggel és időigénnyel járó gazdasági mediáció.
  • Azüzleti jó hírnév, a kialakult arculat megőrzéséből fakadó előnyök a mediációs eljárás által lehetővé tett közvetlen megtakarításon túli anyagi hozadékkal járnak.

Előnyök számokban:

Követelés értéke/pertárgyérték Bírósági eljárás illetéke A bírósági eljárás illetékéből mediációra fordítható óraszám
500.000 Ft 30.000 Ft 1 óra
1.000.000 Ft 60.000 Ft 2 óra
2.000.000 Ft 120.000 Ft 4 óra
5.000.000 Ft
300.000 Ft
11 óra
10.000.000 Ft 600.000 Ft 23 óra
25.000.000 Ft 1.500.000 Ft 59 óra

Ehhez hozzájön az elsőfokú bírósági eljárásban, pénzben kifejezhető pertárgy esetén azügyvéd munkadíjának a pervesztes felet terhelő összege, amely10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft (azaz 10.000-500.000 Ft), 10 és 100 millió Ft közötti pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a (azaz 2.700.000 Ft), de legalább 100 000 Ft.

A táblázatból jól látszik, hogy egy – a gazdasági jogvitákban igen alacsonynak számító – 5 millió forint pertárgy értékű ügynél csak a peres eljárás illetékéből 100 %-os garaciával megtérül a mediációt választani!

 Ráadásul tapasztalataink szerint a 2-3 alkalomnál több tárgyalás igen ritka, így átlagosan 3-6 óra időráfordítással zárulhatnak eredményesen az ügyek.