Skip to main content

GAZDASÁGI MEDIÁCIÓ

 Ne gyűlöld az ellenséged, mert a gyűlölet elvakít!”
(Idézet a Keresztapa c. filmből)

A gazdasági élet szereplői számára világszerte nagy jelentőséggel bír a folyamatos likviditás és a kiegyensúlyozott piaci jelenlét, amelyhez a gazdasági mediáció, mint a gazdasági pozíció megőrzésének eszköze kiváló lehetőséget nyújt.

Sem a Magyarországon meghatározó szerepet betöltő kis-, vagy középvállalkozások (Kkv szektor), sem a jelentősebb nagyvállalkozások, multik nem engedhetik meg maguknak a hosszú időn keresztül tartó, sok költséget és időt felemésztő bizonytalan kimenetelű peres eljárások „luxusát”. Nem is beszélve az esetlegesen „megnyert” ítélet végrehajtásának nehézségeiről, vagy az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenné válása estén a végrehajtás lehetetlenségéről.

 

A polgári/gazdasági jogviták esetén – ide értve a gazdálkodó szervezetek egymás közötti, vállalkozási típusú szerződéseiből eredő igények rendezésére induló peres és nem peres eljárásokat is – a gazdasági mediáció alkalmazása lényegesen kedvezőbb eredménnyel jár a résztvevőknek a jogvitarendezésre fordított összes idő-, energia- és költségtényezőt tekintve, mint a bírósági eljárás.

gazdasági mediációt az különbözteti meg a többi alternatív vitarendezési eljárástól, hogy nem az igazságot, hanem a konfliktus megoldását keresi olyan formában, hogy azzal a vitázó felek mindegyike jól járjon. Nyertes-nyertes játszma kialakítására törekszik. A felek között közvetítő, pártatlan mediátor kommunikációjával abban segíti a feleket, hogy – a közös megegyezés után – a jövőben is együtt tudjanak működni. A mediációs eljárás során mindkét fél kifejtheti álláspontját, a mögötte húzódó valós okokat, és ezen érdekek mentén hozzák meg közös döntésüket. Mivel a megállapodást önmaguk alkotják ezért be is tartják az abban foglaltakat.  

A gazdasági mediáció hatékonyan alkalmazható többek között az alábbi esetekben:

 • cégek szerződéseiből eredő jogvitákra, kártérítési vitákra
 • hitelező és adós közötti egyezségek létrehozására
 • felszámolásra, cég megszüntetésére
 • munkáltató és alkalmazottak közötti vitákra
 • alkalmazottak egymás közti vitákra
 • munkaszervezési konfliktusokra
 • a cég vezetésén belüli személyi problémákra, ellentétekre
 • bevétel, elosztás, profit megosztás, befektetési alternatívákra
 • munkahelyi zaklatásra, visszaélésre
 • szerzői jogi vitákra, szellemi termékek tulajdonjogi vitájára

gazdasági mediáció teljesen világos célkitűzés mentén működik, amelyet egyszerűen úgy fogalmazhatunk meg, hogy az adott hitelezői kintlévőséggel kapcsolatos költségek és veszteségek minimalizálása. A közreműködő mediátor az általa választott kommunikációs stratégiával célirányosan azon dolgozik, hogy a jogvita feloldásához a kölcsönösen megfelelő megoldások kerüljenek kidolgozásra. A megállapodás nem lehet jogszabály ellenes, de eltérő jogokat és kötelezettségeket megállapíthat azoktól, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék. A jogalkotó illetékkedvezményt és előnyős perköltség-viselési szabályokat biztosított a mediációt igénybe vevőknek. 

A közvetítői eljárás ismérvei:

 • a felek állnak szemben egymással
 • önként, együttes akarattal kezdődik
 • a közvetítőt a felek választják
 • maguk alakítják annak menetét
 • közös megoldás a vitára
 • a  megegyezés tartalmát maguk határozzák meg
 • saját felelősségre döntenek minden kérdésben
 • a mediátor csak hozzásegíti a feleket a megegyezéshez
 • a  megromlott viszony javulhat
 • lényegesen rövidebb és olcsóbb, mint a bírósági út

Magyarországon először a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya biztosított gazdasági mediációt.

A mediáció során minden személytől és szervezeti egységtől független és pártatlan szakemberrel, teljes titoktartásban tudja a felmerült problémákat megvitatni.

Mediátorként a BKIK Mediációs Osztály akkreditált, elismert gazdasági konfliktuskezelő szakemberei járnak el. Kollégáink hazai és nemzetközi környezetben megszerzett tudásukat és tapasztalataikat hozzák el Önhöz. Magyarországon először és elsőként foglalkozunk Kamarént a vállaltoknál előforduló konfliktusok alternatív kezelésével.

 

Forduljon hozzánk bizalommal és vegye igénybe szolgáltatásunkat!

Felkérés mediációs eljárásra

A mediáció a rendezett státuszú kamara tagok és regisztrált vállalkozások számára kedvezményesen vehető igénybe!

Minden további információt az alábbi elérhetőségeken tudhat meg:

BKIK – Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály
Cím: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon:     (+36 70) 397 2584
E-mail:       
info@mediatorkamara.hu