Skip to main content

OKTATÁS

BKIK MEDIÁTORKÉPZŐ
AKADÉMIA

Mediátor Oktatás – Mediátorként csak az a személy tevékenykedhet, akit a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalosan nyilvántartásba vett. A közvetítői névjegyzékbe az a büntetlen előéletű, cselekvőképes természetes személy vehető fel, aki felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá igazolja a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzés elvégzését.

A közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében a korábban már bejegyzett természetes személy mediátort rendszeres továbbképzésben való részvételi kötelezettség terheli. A továbbképzés ötéves időtartamú, egymást folyamatosan követő továbbképzési időszakokban történik; az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett névjegyzékbe vételének a napja.
A továbbképzésre kötelezettnek a miniszter rendeletében meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként elismert képzések valamelyikén kell részt vennie, és annak elvégezését a miniszter részére igazolnia.

A fenti igények figyelembevételével a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs Osztálya a BKIK Oktatási Nonprofit Kft.-vel együttműködve létrehozta az országban egyedülálló felnőttképzési intézményként akkreditált és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által elismert BKIK Mediátorképző Akadémiát ®, amelynek aktuális képzési felhívását ITT találja.

Dr. Szilágyi András, a Meiációs Osztály elnöke és a Mediátorképző Akadémia témavezető tanárának véleménye az oktatásról:

„A Béléltető Testület tagjaként, választottbíróként és mediátorként is tapasztalom, hogy növekszik az igény az alternatív vitarendezési eljárások iránt. Osztályunk feladatául tűzte ki, hogy megmutassa a KKV szektor szereplőinek az új dimenziókat, melyek segítségével nagyságrendekkel olcsóbbá és gyorsabbá válhat konfliktuskezelésük az időigényes, költséges és gyakran csalódást okozó pereskedés helyett. A tagozatunkhoz tartozó Mediációs Osztálynak köszönhetően már jelenleg is rendelkezünk a polgárjogi közvetítést magas fokon űző szakemberekkel, de úgy gondoljuk, hogy a mediátorok körét – a legújabb előírásoknak megfelelően képzett – versenyképes tudással bíró szakemberekkel bővíthetjük. A Mediátor Akadémia a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által elfogadott olyan felnőttképzési intézmény, amely minden szükséges akkreditációval rendelkezik, és a törvényben meghatározott minimum hatvan óra helyett kilencven órás gyakorlatorientált képzést nyújtunk hallgatóinknak. A mediátorokra komoly társadalmi igény van, hiszen a gazdasági élet szereplői nem engedhetik meg maguknak, hogy ne éljenek e költséghatékony, gyors és diszkrét vitarendezési eszközzel. Egyedüli olyan képző intézmény vagyunk, ahol – a kamara tagságának révén – a végzett hallgatók közvetlenül találkozhatnak potenciális ügyfeleikkel, akiket folyamatosan informálunk a mediáció lehetőségeiről.”

A BKIK-Mediátorképző Akadémia emblémáját tervezte Toldy Miklós, www.dymart.net Oklevél átadás a BKIK-Mediátor Akadémián

KONFERENCIÁK, TRÉNINGEK

Mivel fontos feladataink között tartjuk számon a mediáció mind szélesebb körű elterjesztését, ezért rendszeresen publikálunk szakmai kiadványokban, és szervezünk konferenciákat és tréningeket, melyről aktuális híreinkben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

OKTATÁS, KÉPZÉS

Soron következő gazdasági mediátorképzésünket május-9én indítjuk, amelyre még korlátozott számban lehet jelentkezni  Szurdoki Máriánál (szurdoki.maria@bkik.hu ).

Jelentkezés gazdasági mediátor képzésre
Jelentkezés munkahelyi konfliktuskezelési workshopra