Skip to main content

A MEDIÁCIÓ MENETE

A gazdasági mediáció lépései:

A mediációs eljárás azzal indul, hogy a felek közös megegyezés alapján az általuk választott mediátor felkérését írásban kezdeményezik. Ha a mediátor a felkérést elfogadja, a mediáció lefolytatására ő jogosult.
A mediátor a felekhez intézett elfogadó nyilatkozatában meghívja a feleket az első mediációs megbeszélésre, amelyen tájékoztatja őket többek között a közvetítés alapelveiről, a közvetítői megbeszélés főbb szakaszairól, a hatékony megegyezési lehetőségek feltárásához vezető folyamatról, az eljárás költségeiről.

Az eljárás folyamán a mediátor a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva azt, hogy a felek egyenlő elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek kifejthetik érdekeik alapján kialakított álláspontjukat és a rendelkezésükre álló iratokat is bemutathatják. A mediátor a felek egyetértésével szakértőt vehet igénybe és meghallgathat a vitás ügy körülményeiről tudomással bíró más személyeket is. Ezek a technikák és személyek segítenek abban, hogy kialakuljon a végeredmény, egy mindkét félnek megfelelő megállapodás.

Ha a konszenzus létrejön, és a felek a megállapodást aláírják, a mediációs eljárás befejeződik. A mediátor a felek együttes jelenlétében megkötött megállapodást írásba foglalja, és a feleknek átadja. A felek ettől függetlenül bírósághoz vagy választottbírósághoz is fordulhatnak, bár erre az esetek többségében egyáltalán nincs szükség, hiszen a megállapodás mindkét félnek megfelelő.

Egy megállapodás akkor jó, ha:

  1. végrehajtható
  2. tömör, ugyanakkor részletes és pontos
  3. garanciákat tartalmaz
  4. mindkét fél szükségleteit és érdekeit megjeleníti
  5. teljes egyetértés mellett jön létre

A gyakorlat szerint a mediációs konszenzust a felek több mint 80%-ban önkéntesen teljesítik. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a mediációs eljárása leghatékonyabb alternatív vitarendezi módszer.