Skip to main content

Gazdasági mediátor képzés

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő létszám esetén Gazdasági Mediátor képzést indít az alábbiakban leírtak szerint:  

Nagy múltú és gyakorlatorientált képzésünk hatósági képzésnek minősül és szerepel az Igazságügyi Minisztérium jegyzékében hivatalosan elismertként. Maradéktalanul teljesíti a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásait. Oktatóink hazai, illetve nemzetközileg is elismert szakemberek.

A sikeresen vizsgázó hallgatók a teljes képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak, amely megfelel a hazai és az Európai Uniós jogszabályi követelményeknek, és annak birtokában önálló Mediátor Praxist alapíthatnak és működtethetnek. A csoportok folyamatosan indulnak Budapesten.

A képzés folyamatosan indul, a képzési napok péntekenként lesznek. A képzés személyes jelenléthez kötött, a megengedett hiányzás mértéke maximum a teljes óraszám 15%-a.

A képzés egy szakdolgozattal és egy szóbeli vizsgával zárul. 

Helyszín: BKIK Székház, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

A képzés időtartama: 90 óra (12 alkalom + vizsga)

A képzés díja: 160.000 Ft + 20.000 Ft vizsgadíj

A képzésben való részvétel előfeltétele: felsőfokú végzettség

A BKIK rendezett tagság jogviszonnyal rendelkező önkéntes tagvállalkozásaitól jelentkező hallgatók igény esetén a képzés díjából 10 %-os engedményt kapnak.

A képzés elméleti és gyakorlati részből áll, főbb módszerek: elméleti oktatás, csoportmunka, moderációs gyakorlati feladatok megoldása, szerepjátékok.

Konfliktuskezelés – gazdasági mediációval

A több évtizedes külföldi, de a közelmúlt hazai gyakorlata is azt igazolja, hogy az elmúlt időszakban a vállalkozások egymás közötti gazdasági konfliktusaik megoldásához egyre bátrabban vesznek igénybe független harmadik személyt, azaz gazdasági mediátort. A vállalkozások közötti gazdasági, vagy más néven üzleti mediáció alkalmazási területe kifejezetten a vállalkozási szféra. A bíróságon kívüli megegyezés jogintézménye – a sajátos üzleti szempontokat figyelembe véve – lényeges előnyökkel bír a peres eljárással szemben.

A gazdasági mediátor, aki a jogvitában álló felek részére semleges harmadikként szakmai felkészültsége és gyakorlata által biztosítja a megegyezés lehetőségét nemcsak költségtakarékossá teszi a vitarendezést, hanem igyekszik a felek között korábban meglevő jó üzleti kapcsolatot is helyreállítani. A konfliktus gyakran a végtelen bírósági tárgyalások sorozatába torkollik, és a később bírói ítélettel egyik fél sem lesz igazán elégedett.

A mediáció jogszabályi kereteit hazánkban az Országgyűlés 2002. évi LV. törvénye szabályozza, mely nem csupán a mediátor státuszát és az eljárás rendjét szabályozza, hanem megnyitja az utat a mindennapi életben keletkező konfliktusok polgári mediációs eljárásban való megoldása felé is.

 I. Modul
A mediáció alapjai 
 II. Modul
Munkatechnikai ismeretek
 III. Modul
A mediációs praxis
Pszichológiai alapok
Jogi alapok
Kommunikációs elmélet alapok
Konfliktuselmélet
Tárgyalástechnika
A mediáció története
Döntéselmélet
Társadalomelméleti alapok
Mediációs ülések előkészítése
A mediáció fázisai
Kérdezéstechnikák
Kommunikációs technikák
Moderációs technikák
Vizualizációs technikák
Konfliktuselemzési technikák
Döntési technikák
Tárgyalási technikák
Deeszkalációs technikák
Szerződés / Memorandum / Jegyzőkönyv készítési metódus
Kreativitási technika
Co-Mediáció, Team-Mediáció, egyéni meghallgatás (Caucus)
Erősségek kidolgozásának módszere
Introspekciós képesség
Marketing
Akvizíció
Hálózat kiépítésének módszere
Mediátor-Praxis működtetése (felépítés, eredményorientáltság, szervezet)

Jelentkezni lehet személyesen vagy e-mail-ben a kitöltött jelentkezési lappal és a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatásával.

Kapcsolat: 

Ügyintéző:              Bagoly-Kun Bernadett

Telefon:                   +36 1 4882156

E-mail:                      felnottkepzes@bkik.hu

Félfogadási idő:    H-Cs 9-15 óráig

P 9-12 óráig